Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 

 WITAMY

W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2

W JAWORZNIE

 

Znalezione obrazy dla zapytania dzieci 

 

 

 

e-mail: przedszkole2@jaworzno.edu.pl

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2

W JAWORZNIE

CZYNNE JEST OD 6.00 DO 16.00

  •   Dzieci mogą być odbierane z przedszkola przez rodziców lub inne osoby pełnoletnie, upoważnione na piśmie. (formularze są  rozdawane w przedszkolu).
  •  Dzieci schodzą się do przedszkola od godziny 6.00 do godziny 8.30.

  •  Od 8.30 do 13.30 jest realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego (bezpłatnie).

  •  Pozostałe godziny (6.00 - 8.30, 13.30 - 16.00) są płatne - 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę, z wyjątkiem dzieci , dla których, wg nowego rozporządzenia MEN, pobyt w przedszkolu jest nieodpłatny (rodzice tych dzieci opłacają tylko wyżywienie dziecka).
  •  Wysokość dziennej stawki żwieniowej wynosi 7,00 zł, w tym: śniadanie 2,00 zł, obiad 3,50 zł, podwieczorek 1,50 zł.

  • Sposób wniesienia opłaty - opłata za świadczenia przedszkola w danym miesiącu płatne są z dołu, to jest w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko korzystało ze świadczeń przedszkola w nieprzekraczalnym terminie do 20 dnia miesiąca, a Rodzice są zobowiązani do dostarczenia do przedszkola dowodu dokonanej wpłaty w terminie do  24 dnia miesiąca.

  • Dzieci uczęszczające do przedszkola powinny mieć obuwie zamienne (wygodne i bezpieczne). Do półeczki indywidualnej dziecka należy włożyć zamienne ubranie łącznie z bielizną (będzie ono przydatne w razie zachlapania, zabrudzenia itp.)

  •  Dzieci z I i II grupy przynoszą do przedszkola piżamkę oraz kołderkę i poduszkę.